Wat betekent het regeerakkoord voor de energieprijzen van 2018?

Zoals gebruikelijk werd ook in 2017 het onderwerp ‘energie’ aangehaald in het regeerakkoord. Uit het regeerakkoord blijkt dat de consument gemiddeld meer moet betalen voor de combinatie energie en gas. Voor Prinsjesdag werd al een stijging verwacht van gemiddeld 70 euro door belastingverhoging, in de praktijk bleek dit echter nog hoger te liggen. Enerzijds heeft de regering ervoor gekozen om de energiebelasting op stroom licht te verlagen met 0,87 eurocent per kilowattuur. Anderzijds is er ook voor gekozen om de belasting per kubieke meter gas te verhogen met 3,63 cent. De heffingskorting op de energiebelasting wordt daarnaast verlaagd van 373 euro naar 311 euro. De regering verwacht dat door deze wijzigingen in het belastingbeleid een extra inkomen van 393 miljoen euro wordt verkregen uit energiebelastingen.

Wat betekent dit voor de consument?

De gemiddelde consument zal volgens onderzoek ongeveer 130 euro per jaar meer kwijt zijn door deze wijzigingen in het belastingbeleid. Deze berekening is gebaseerd op een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh in combinatie met 1500 m3 gas per jaar. Enerzijds zou dit voor 30 euro minder belasting op stroom zorgen, anderzijds zorgt het voor een verhoging van 54 euro op de belasting voor gas. Daarnaast is er ook sprake van 62 euro minder belastingteruggave, hetgeen zorgt voor een totale verhoging van de kosten met 130 euro.

Hoe kan ik deze verhoging voorkomen?

Het is helaas niet mogelijk om als consument de belastingen op energie en gas te verlagen. Wel is het mogelijk door goed te vergelijken om te besparen op de algehele kosten van uw energierekening. Door een simpele vergelijking uit te voeren, kunt u gemiddeld op jaarbasis deze (gemiddelde) stijging van 130 euro aan energiebelastingen eenvoudig compenseren. Loopt uw energiecontract binnenkort af? Vergelijk dan snel de verschillende aanbieders op onze website!

4.00 avg. rating (82% score) - 1 vote