Verantwoording

Deze website geeft een overzicht van een beperkt aantal energiebedrijven, zonder enige selectie of voorkeur. De op deze website weergegeven overzichten en beoordelingen zijn gemaakt op persoonlijke titel en beogen niet een onafhankelijke of deskundige vergelijking weer te geven. De uitgever van deze website verkrijgt inkomsten ondermeer door het tonen van advertenties van enkele energiebedrijven.

De overzichten en beoordelingen zijn mogelijk niet volledig. De getoonde producten en diensten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

Meer weten van onafhankelijke consumenteninstanties en de rijksoverheid over energie en bewust met geld omgaan.
Consuwijzer: Advies van de Rijksoverheid voor consumenten.
Nibud: Elk huishouden heeft met allerlei uitgaven te maken: voeding, energie, inventaris….
Wijzer in Geldzaken: Tips van de overheid en marktpartijen over geldzaken op orde.